EN

Kancelaria radcy prawnego Karol Krzysztoń & współpracownicy

Prawo przedsiębiorców i nieruchomości

O nas

Na rynku usług prawniczych działamy od 2006 r.

Naszą specjalizacją jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem firm prowadzących działalność w Internecie. Zaufali nam jednak nie tylko przedstawiciele branży IT czy agencje reklamowe, ale także drukarnie, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, fundacje czy przedstawiciele branży wellness.

Ponadto świadczymy pomoc prawną dla osób fizycznych, które w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości potrzebują fachowego wsparcia prawnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Specjalizacja

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Prawo internetu

Prawo ochrony danych osobowych

Ludzie

Radca prawny Karol Krzysztoń

Radca prawny Karol Krzysztoń specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców działających w Internecie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Marketing internetowy na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i opiniowania umów oraz dochodzenia należności, a także doświadczenie w obsłudze prawnej procesów związanych z tworzeniem i rozwojem start-upów, w szczególności oferujących usługi w modelu SaaS i BI.

email: karol.krzyszton@krzyszton.legal

Adwokat Michał Suchoński

Michał Suchoński, adwokat. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były współpracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Posiada doświadczenia zawodowe w szeroko pojętej bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych czy prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Naukowo zainteresowany również prawem karnym.

email: michal.suchonski@krzyszton.legal

 

 

 

 

 

 

Radca prawny Paweł Czop

Radca prawny Paweł Czop, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Administracja I i II stopnia i Kierunku Prawo, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i złożył z pozytywnym wynikiem egzamin zawodowy. Były wiceprezes poradni prawnej Oddziału Krakowskiego Federacji Konsumentów, współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Arbiter i Przewodniczący Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa konsumenckiego oraz prawa pracy.

email: pawel.czop@krzyszton.legal

Młodszy prawnik Julia Wąsik

Julia Wąsik, studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Trzykrotnie otrzymała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Interesuje się prawem spółek handlowych, prawem cywilnym – szczególnie w zakresie prawa zobowiązań, jak i prawem podatkowym. Pasjonatka sportu i języka hiszpańskiego, którym poświęca swój czas wolny.

email: julia.wasik@krzyszton.legal

Kontakt

Szczegóły dojazdu

Nota prawna

Strona internetowa dostępna w domenie krzyszton.legal (dalej Strona) stanowi własność Karola Krzysztonia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karol Krzysztoń, z adresem Osiedle Szkolne 1/34, Kraków 31-975, posiadającego NIP 625 219 85 42 (dalej Administrator).

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej noty prawnej.

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych, w tym także stanowiących przedmiot własności klientów Administratora i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania naruszające powyższe prawa są niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz nie mogą zostać uznane za jakąkolwiek formę porady prawnej. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, w szczególności Administrator nie gwarantuje aktualności zamieszczonych na Stronie danych lub fragmentów aktów prawnych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Administrator oświadcza, iż w celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, wykorzystuje technologię cookies, polegającą na zapisywaniu krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, umożliwiających jego późniejszej identyfikację. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na swoim komputerze. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do komputera Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w komputerze jak i w oprogramowaniu. Więcej o plikach cookies można przeczytać tutaj.